Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Tư liệu hình ảnh/video

Album ảnh : Trung tâm nghệ thuật Vietskill Đông Anh, Hà Nội tham quan trụ sở làm việc của Quốc hội

Chuyến thăm quan Tòa nhà Quốc hội Việt Nam giúp các bạn nhỏ của Trung tâm nghệ thuật Vietskill hiểu hơn về hoạt động của cơ quan lập pháp. Qua chuyến đi các em nhỏ sẽ học tập được tính kỷ luật, tuân thủ luật pháp và có ý thức học tập.