Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Tư liệu hình ảnh/video

Album ảnh : Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cùng Đoàn đại biểu Thường trực Ủy ban Pháp luật tham quan Nhà Quốc hội

Ngày 03/5, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Yểu cùng Đoàn đại biểu Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội các khóa đã có chuyến tham quan Nhà Quốc hội.