Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Tư liệu hình ảnh/video

Album ảnh : Học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm tham gia phiên giáo dục trải nghiệm về Quốc hội năm 2019

Tháng 3/2019, Trường THCS Đoàn Thị Điểm và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức chương trình giáo dục trải nghiệm về Quốc hội cho học sinh khối 8 của Trường nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ về tổ chức hoạt động của Quốc hội.