Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Khảo sát ý kiến

VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

VỤ THÔNG TIN

PHIẾU GÓP Ý

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tham quan Nhà Quốc hội, kính mong Quý vị cho ý kiến đánh giá bằng cách đánh dấu vào mục quý vị hài lòng nhất theo các câu hỏi dưới đây:
CAPTCHA

Xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của quý vị !

Telephone: +84.8043839 - Fax: +84.8046009

Email: thamquannqh@qh.gov.vn - Website: http://quochoi.vn