Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Hướng dẫn đi lại

Phố Tôn Thất Đàm, Quận Ba Đình, Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đến tham quan Nhà Quốc hội tập trung tại Cổng số 1, phố Tôn Thất Đàm, quận Ba Đình, Hà Nội (cạnh cổng ra vào của Bộ Ngoại giao). Phương tiện cá nhân do khách tham quan tự thu xếp nơi đỗ/gửi.