Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

GIỚI THIỆU HOẠT ĐỘNG DỰ THÍNH PHIÊN HỌP TOÀN THỂ CÔNG KHAI CỦA QUỐC HỘI

 

Hình ảnh khách dự thính một phiên họp của Quốc hội

Dự thính phiên họp toàn thể công khai của Quốc hội là việc công dân Việt Nam, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị… tới dự, tham quan phiên họp toàn thể công khai của Quốc hội theo tuyến tham quan hoặc theo chương trình làm việc tại khu vực dành riêng trong phòng Diên Hồng.

Khách dự thính Kỳ họp Quốc hội

Thời gian dự thính không quá 15 phút mỗi lượt, trừ trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Khi dự thính theo tuyến tham quan, khách tham quan được bố trí chỗ ngồi tại tầng 2 phòng họp Diên Hồng, khu vực dành cho công chúng trong phòng họp theo quy định của Tổng Thư ký Quốc hội.

Ảnh chụp của Đoàn Cu Ba dự thính phiên họp Quốc hội

Hiện nay, hoạt động tham quan Nhà Quốc hội hầu hết được tổ chức ngoài thời gian Quốc hội họp nên không có phần dự thính. Còn việc tổ chức cho người dân dự thính trong kỳ họp thì hiện mới chỉ có một số đoàn đặc biệt, theo chương trình riêng, chưa thành thường lệ với nhân dân nói chung.

Để đăng ký dự thính phiên họp của Quốc hội liên hệ trực tiếp với Vụ Thông tin qua địa chỉ Phòng Giáo dục Tuyên truyền, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.