Đăng ký tham quan
Giải thích:
  • Tham quan Nhà Quốc hội
  • Giáo dục trải nghiệm về Quốc hội

Địa chỉ liên hệ

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ

- Phòng Giáo dục - Tuyên truyền, Vụ Thông tin, Văn phòng Quốc hội

- Địa chỉ: số 22 Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 080.46628 hoặc 080.43839

- Email: thamquannhaquochoi@gmail.com hoặc thamquan@quochoi.vn